Üniversite Öğrencileri Dikkat !

YÖK, kapatılan vakıf üniversitelerinin öğrencilerinin kayıtlarını 26-28 Eylül'de tamamlayacaklarını açıkladı.

Üniversite Öğrencileri Dikkat !
23 Eylül 2016 Cuma 15:41

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 667 Karar Sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname"yle kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler, üniversitelere ÖSYM tarafından yerleştirildi. Bu öğrenciler, 26-28 Eylül'de e-kayıt yaptıracak veya ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurarak kayıtlarını tamamlayacak.

Kapatılan vakıf üniversitelerinin öğrencilerinden ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi tamamlanmadan diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapan veya 2016 ÖSYS sonucuna göre yerleştiği programa kaydolan öğrenciler, e-kayıt yaptıramayacak. Bu öğrenciler, halen kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan yatay geçişlerini veya yeni kayıtlarını iptal ettirerek yerleşmiş oldukları yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırabilecek.

2016-2017 eğitim öğretim döneminin de başladığı dikkate alınarak bu öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarına özel öğrenci olarak başvuruları, 26-29 Eylül'de alınacak. İntibak süreci de bu aşamada gerçekleştirilecek ve 3 Ekim'de ilan edilecek.

Öğrenciler, özel öğrenci olabilmek için sadece bir yükseköğretim kurumuna başvuru yapabilecek. Özel öğrencilik statüsü sadece kapatılan üniversitenin bulunduğu ilde olabileceği gibi Türkiye'nin herhangi bir yükseköğretim kurumunda da olabilecek. Kapatılan vakıf üniversitesinin bazı programları kapatıldığı ilde sadece kapatılan üniversite de bulunuyorsa koordinatör üniversitede program açılacak ve öğrenciler bu programa merkezi yerleştirme sonrası, özel öğrenci olarak katılabilecek.

Kapatılan vakıf üniversitelerinin öğrencileri, ilgili üniversitenin bulunduğu ilde özel öğrenci olarak yükseköğretim kurumlarında eğitim alabilmek için taleplerini tercihleriyle koordinatör üniversiteye iletecek.

Kapatılan vakıf üniversitesinin bulunduğu ilin dışında, özel öğrenci olma talepleri Ankara'daki programlar için Yıldırım Beyazıt Üniversitesine, İstanbul'daki programlar için İstanbul Üniversitesine, İzmir'deki programlar için İzmir Katip Çelebi Üniversitesine yapılacak.

Diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarındaki özel öğrencilik talepleri ilgili üniversitenin kendisine yapılacak. Kapatılan üniversitenin öğrencilerinin o ilde mutlaka özel öğrenci statüsü bulabileceği birden fazla yükseköğretim kurumu bulunması koşuluyla özel öğrencilikte kontenjan sınırı bulunacak ancak o ilde tek üniversite varsa bu duruma kontenjan uygulanmayacak ve gerektiğinde ek sınıf açılabilecek.

Yerleştirme sürecinde veya özel öğrencilik durumunda derslerin transferi ve intibakında programın müfredatı esaslı değil program yeterlilikleri esas alınacak. Öğrencinin daha önce aldığı ve başarılı olduğu tüm dersler kredilerle birlikte sayılarak intibakı yapılacak ve mezuniyet için gerekli olan asgari AKTS kredisi (ön lisans: 120 AKTS, lisans: 240 AKTS, diş hekimliği: 300 AKTS, tıp: 360 AKTS) dikkate alınarak alması gereken dersler belirlenecek.

Öğrencinin yerleştirildiği üniversite dışında başka bir üniversitede özel öğrenci olarak eğitime devam etmesi durumunda programa intibakı özel öğrenci olarak eğitim alacağı yükseköğretim kurumu tarafından yapılacak. Öğrencinin daha önce aldığı ve başarılı olduğu tüm dersler kredileri ile birlikte sayılarak intibakı yapılacak ve mezuniyet için gerekli olan asgari AKTS kredisi (ön lisans: 120 AKTS, lisans: 240 AKTS, diş hekimliği: 300 AKTS, tıp: 360 AKTS) dikkate alınarak alması gereken dersler belirlenecek.

Öğrencinin özel öğrenci olarak eğitim aldığı yükseköğretim kurumunda eğitimini başarı ile tamamlayarak mezuniyeti hak etmesi durumunda yerleştiği üniversite tarafından herhangi bir intibak işlemi yapılmadan diploması düzenlenecek.

Kapatılan yükseköğretim kurumu öğrencilerinden KHK kapsamında ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen, mevcut mevzuata göre yatay geçiş yapan öğrenciler, KHK Uygulama Esasları kapsamındaki özel öğrenci statüsünden faydalanamayacak.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olan ve tüm derslerini alarak mezun aşamasına gelmiş ancak başarısızlık nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin tekrar derse devam zorunlulukları bulunmadığı da dikkate alınarak bu öğrenciler başarısız olduğu derslere ilişkin sınavlara koordinatör üniversitesinde girerek mezuniyeti hak etmesi durumunda koordinatör üniversitesi tarafından diploma düzenlenecek. Mezun duruma gelmiş staj, ek sınav, not yükseltme ve benzeri durumdaki öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmiş, hatta kayıtlarını yaptırmış olsalar dahi bu işlem iptal edilerek tekrar koordinatör üniversitelerine iade edilecek.

Tekemmül eden diploma ve diploma yerine geçen belgelerin düzenlenmesi, koordinatör yükseköğretim kurumu tarafından gerçekleştirilecek. Bu süreçte diploma veya diploma yerine geçen belgelerin imzalı olarak hazır olması halinde öğrencilere bu diplomaları verilecek, hazır olmaması durumunda ise diploma öğrencinin yerleştirildiği üniversite tarafından düzenlenecek.

- Kayıt ücreti güz dönemi final sınavına kadar

667 sayılı KHK uyarınca üniversitelere 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz dönemi için kayıt yaptıracak öğrencilerden, eğitim öğretim sürecine bir an önce başlayabilmeleri, daha fazla zaman kaybetmemeleri, koordinatör üniversitelerdeki bilgi ve belgelerin yükseköğretim kurumlarına aktarılması ile gerekli evrakların ve belgelerin bu işlemler sırasında sağlanabilmesine de imkan vermek üzere, kayıt esnasında öğrenim ücreti alınmayacak. Öğrenim ücretleri, güz dönemi final sınavına kadar tahsil edilebilecek.

KHK kapsamındaki merkezi yerleştirme yapılan öğrencilerde, özel öğrencilikte, o dönemde ders almasına ilişkin üniversitenin kendi öğrencileri ile ilgili kurallara göre işlem yapılacak, mevcut yönetmelikteki özel öğrenciler gibi bu öğrenciler için kısıtlama getiren ders alma limiti konulamayacak.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında çift anadal, yan dal yapan öğrencilerin bu eğitimlerine devam edip etmeyeceklerine yerleştirildikleri üniversitelerde devam edecekleri için yerleştikleri yükseköğretim kurumu; özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam edecekler için özel öğrenci olarak eğitim alınacak yükseköğretim kurumu mevcut mevzuatına göre değerlendirme yaparak, öğrencilere bildirecek. Söz konusu KHK'nin çıktığı tarihte mezun olup sadece çift anadal eğitimine devam eden öğrenciler için koordinatör üniversiteleri tarafından bu eğitim verilecek. Ancak, koordinatör üniversiteler çift anadal eğitimine ilişkin dersleri ve esasları kendileri belirleyebilecek.

Öğrencinin yerleştirildiği üniversitede KHK kapsamında bursluluk ve ücret durumunu devam edecek, özel öğrenci olarak devam ettiği kuruma bir ödeme yapmayacak. Bu üniversitelere ödemeler, YÖK'ün belirleyeceği usul ve esaslar kapsamında iki yükseköğretim kurumu arasında gerçekleştirilecek. Kapatılan vakıf üniversitelerindeki öğrencilerin ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilmesi nedeniyle 2017'de ÖSYS’ye başvurmaları durumunda ortaöğretim başarı puanlarına uygulanan katsayı bu yerleştirme işlemi nedeniyle ortaöğretim başarı puanı yarıya indirmeyecek. Öğrencinin ikinci öğretim programına yerleşmiş olması durumunda da mevcut bursluluk durumu devam edecek.

- Tekrar hazırlık okumayacaklar

Kapatılan üniversitede eğitim dili İngilizce olan programda okuyan öğrenci, yerleştirme sonrasında yine İngilizce eğitim-öğretim yapan programa geçmesi durumunda, tekrar hazırlık sınıfında okumayacak ve önceki üniversitesinde okuduğu hazırlık sınıfı geçerli sayılacak.

Öğretim dili Türkçe programlarda kayıtlı olan ve öğretim dili en az yüzde 30 veya tamamen yabancı dil olan programlara yerleşen öğrencilerin yerleştikleri yükseköğretim kurumu tarafından aranan yabancı dil düzeyini sağlamaları gerekiyor. Bu öğrencilere, üniversitelerce istenen belgeleri ibraz edememeleri durumunda yabancı dil düzeyini belirlemek üzere sınav yapılacak.

Türkçe dilinde eğitim yapan programda okuyan öğrencinin yerleştirme sonrasında yabancı dilde eğitim yapan programa geçmesi durumunda, dil yetkinliğini yerleştirildiği üniversitenin koşullarına göre başarı ile tamamladıktan sonra eğitimine intibak ettirilecek ve dil farkı nedeni ile önceki yıllardaki almış olduğu dersler tekrar aldırılmayacak.

- Yerleşme süreci tamamlanıncaya kadar devam şartı aranmayacak

KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenciyken yerleştirmesi yapılan veya özel öğrenci olarak devam edeceği yükseköğretim kurumunda yerleştirme ve kayıt sürecine bağlı gecikmeler nedeniyle öğrencilerin devamsızlık durumlarının kayıt süreçleri tamamlanıp eğitime başladıkları tarih itibariyle değerlendirilecek. Yerleşme süreci tamamlanıncaya kadar olan sürede bu öğrenciler için devam şartı aranmayacak.

Kararnameye göre yerleşen öğrenciler, ücretlerini ilk 3 taksidini güz döneminde diğer taksitleri bahar döneminde olmak üzere 6 eşit taksitte ödeyecek.

Bir sonraki eğitim öğretim dönemi için öğrenim ücretlerini peşin olarak ödeyenler bu belgelerini ilgili üniversiteye ibraz etmeleri durumunda ayrıca ilgili akademik yıl için öğrenim ücreti ödemeyecek.

Kararnameye göre yerleşen öğrencilerden kapatılan vakıf üniversitesi öğrencinin yerleştiği yıla ait ÖSYS kılavuzunda özel koşul ve açıklamalar kısmında herhangi bir hüküm yoksa ilgili programa ait 2015-2016 eğitim öğretim yılı için ödemiş oldukları öğrenim ücretine TÜFE oranının uygulanması ile bulunacak tutarı, yerleştirildikleri üniversiteye ödeyeceklerdir. Yükseköğretim kurumları bu uygulamanın dışında öğrenciler için ayrı ücret miktarları belirlemeyecek.

Yerleştirme sonrasında veya özel öğrencilik sürecinde başarısızlıktan değil ancak intibaktan kaynaklanan 1 yıllık süre uzatımı olması durumunda bu süre içinde bursluluk ve eğitim-öğretim ücreti ödenmeyecektir. İntibaktan dolayı uzayan süre nedeniyle kullanılan 1 yıllık süre sonunda öğrencinin mezun olamaması durumunda bu süreden sonraki dönemler için eğitim-öğretim ücretinin kapatılan vakıf üniversitesinin yıllık eğitim-öğretim miktarının, TÜFE artışları sonrası miktarı olarak belirlenecek.

Şehit ve gazi yakınları ile engelli öğrenciler, eski üniversitelerinde kendilerine muafiyet uygulandığına dair belgeleri ibraz etmeleri halinde yerleştirildikleri üniversitelerde aynı uygulamadan yararlanabilecek.

Kapatılan üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam edecekleri her ne kadar 667 sayılı KHK’a göre hüküm altına alınmış olsa da bu öğrencilerin ilgili hüküm gereği Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda belirtilen süreler sonunda mezun olamamaları halinde programa ait öğrenim ücretinin tamamı tahsil edilecek.

Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilere yerleştirildikleri yıla ait ÖSYS kılavuzunda özel koşul ve açıklamalar kapsamında normal öğrenim süreleri boyunca sabit ödeme garantisi verilen öğrencilerden bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla öğrenim ücreti aynı şekilde tahsil edilecek.

Türkçe eğitim öğretim yapan programdan, öğrencinin kendi isteği ile yabancı dilde eğitim yapan programa geçiş yapması halinde hazırlık sınıfı için, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunda ilgili programa ait öğrenim ücretinin tamamını ödeyecek.


Kaynak: Anadolu Ajansı

Etiketler; #YÖK

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.