Dünyayı Yöneten En Büyük Aile : Rothschild

Dünyayı sadece ülke liderlerinin, siyasilerin ya da seçilmişlerin yönettiğini mi düşünüyorsunuz? Belki de yanılıyorsunuz.

Dünyayı Yöneten En Büyük Aile : Rothschild

‘Dünya küresel bir köydür’ diyor Marshall Mc Luhan.

Ulusal sınırların kalktığı, ülke piyasalarının birbirinden etkilendiği, dünyanın bir ucunda yaşanan olayın, kelebek etkisiyle, dünyanın diğer ucundaki insanları etkilediği bir düzenden bahsediyoruz.

Bu düzenin kurucuları olan sayılı grup, yüzyıllar boyunca sahip oldukları maddi hazineleri ve güçlerini arttırırken, düzenin oyuncuları ve kurbanları neye/kime ettiklerini bilmeden savaşların, yolsuzlukların, haksızların mağduru oldu.

13 Şeytani Kan Bağı ya da İlluminati Hanedanlığı olarak adlandırılan kavram, kimilerine göre gerçek bir gizli hanedanlar tarihi kimilerine göre ise komplo teorisidir.

Dünyayı yöneten bu 13 güçlü aile, tarihe uzanan özel bir kan bağının mensuplarıdır ve kraliyet ailelerinin töreleri gibi töreleri vardır.

Global sermayeyi oluşturan petrol, altın, finans, kimya, elektronik, silah, gıda, tekstil, sanayi, tarım ve medya olmak üzere hepsi; bu şeytani hanedanlığın karmaşık ve kaotik ilişkileriyle şekillenmekte ve yönetilmektedir.

İddiaya göre bu aileler, şeytana tapmakta, şeytana hizmet etmekte ve kutsal kitapları kullanarak, semavi dinlere inananları kullanmaktadır.

Bu aileler, özellikle bu ailelerden en büyük olanı Rothschild Ailesi dünyanın en kirli işlerine bulaşmıştır. Uyuşturucu ve köle ticareti yaparak,  dünya borsalarında hile yaparak ve savaşa sürükledikleri ülkelere verdikleri yüksek faizli borçlar sayesinde hızla büyümüşlerdir.

Bu aile, dünya savaşlarında, ülkelerde çıkan iç savaşlarda tüm tarafları desteklemiştir.

Fransa-İngiltere savaşında iki ülkeye de borç vermiştir, Hitler Almanya’sını desteklemiş, Kırım Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğuna dış borç vermesine rağmen(600.000 sterlin), Osmanlı’ya komşu olan ülkeleri finanse ederek Osmanlı’ya karşı savaşmaları için kışkırtmıştır.

Tarih boyunca savaşları sadece yönetmemiş, devletlerarası savaş çıkarmışlardır. Korkunç dereceye ulaşmış olan servetlerini, devletleri borçlandırarak, yüksek faizle daha da çoğaltmışlardır.

Afrika kıtasındaki iç savaşların nedeni bu ailedir, yer altı zenginlikler için 1 milyon kişiyi öldürmüşlerdir. Bugün dünyadaki yer altı zenginlerinin tamamının %40 ını Rothschild ailesi yönetmektedir. Elmas ticaretinin %90’ı da bu ailenin elindedir.

Ailenin servetine servet katan isim ise borsanın kurucusu kabul edilen Nathan Rothschild, bir deha olarak kabul edilmektedir.Rothschild Ailesi Nasıl Doğdu?

Salgın bir hastalık yüzünden tüm ailesini kaybeden Mayer Amschel Rothschild, 13 yaşından itibaren kendi ayaklarının üzerinde durmaya başlar. Bir bankada işe giren ve kısa sürede terfi alan Mayer, babasının rehin dükkanının üst katında eşiyle yaşamaya başlar, 5 oğlu ve 5 kızı olur.

Almanya doğumlu olan Mayer 5 oğlunu Avrupa’nın 5 büyük kentine  Londra, Paris, Frankfurt, Napoli ve Viyana'ya gönderir. Bu sayede o zamanın teknoloji ve iletişim hızı düşünüldüğünde çok komplike bir bilgi ağı oluşturur.

Mayer, çocukları daha küçükken, onların hangi meslek dallarına atılacağını planlayarak, hanedanlığın temellerini atar.

Mayer, o dönem Prens  4. Willhelm’in şahsi bankeri olarak çalışıyordu, Prens ülkeden kaçarken tam 3 milyon dolar parayı fıçılar içinde ülkesinde bıraktı. Bu paranın daha sonradan kendisine iade edildiği iddia edilse de, parayı Mayer’in aldığı daha baskın bir görüştür. Bir başka iddia ise, bu parayı William’ın, İsrail devletinin kurulması için bıraktığıdır. Bu parayı oğulları arasında paylaştıran Mayer, kızlarına çok az miktar vermiştir. Mayer’e göre kızlar sadece politik evlilikler yapmak için gereklidir.

Ailenin kuralları bu dönemde oluştu ve ilerleyen zamanlarda daha katı, alışılmışın dışında ve izole bir hayat yaşamaya başladılar.

Rotschild Hanedanlığı’nın bu servetlerini korumak, arttırmak ve gizlemek için belirlediklerini kurallardan bazıları şunlardır:

1-) Ailenin en büyük erkeği servetin ve ailenin lideri olacaktır.
2-) Kuzenler arası evlilik. Aile servetinin dışarı çıkmaması için ön koşuldur.
3-) Aile servetinin gizli tutulması ve bölünmemesi. Onun için bu aileyi 500 zengin listesinde asla göremezsiniz.
4-) Aile içi ortaklıklar kurulmuş ve bu ortaklıklar M.A. Rothschild and sons  çatısı altında toplanmış ve Londra’dadır.
 
Bu 4 kural bir hanedanın temelini oluşturmuş, o hanedan da yeni dünya düzenini yaratmak adına şirketleri ve ülkeleri kontrol edecek kadar güç sahibi olmuştur.

Rothschild ailesi başarısını sadece ekonomik temellere dayamamıştır, bir dünya devletinin kaçınılmaz olduğunu düşünerek Birleşmiş Milletlere bu yönde paralel bir oluşum fikri aşılamıştır.

Uyum, Dürüstlük ve Girişimcilik
410 Yıldır dünyayı yöneten ailenin sloganı olan bu söz aileyi temsil eden armanın altında yazmaktadır.
 
Bu aile 3-4 kişilik bir aile değil elbette. Bugün yaklaşık 1500 kişilik bir kişiden oluşan bir aile. Bu ailenin her ferdi gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere derin faaliyetler oluşturmak için dağılmışlardır.
 
Dünyada gerçekleşen her siyasi ve ekonomik gelişmeyi İsrail ‘in çıkarlarına uygun düşecek şekilde düzenlemektedirler. Zaten İsrail devleti bu ailenin desteği ile kurulmuştur. Sırf İsrail devleti kurulsun, dünyadaki tüm Yahudiler bir araya gelsin diye, Hitler’i desteklemişlerdir.
 
Savaştan ve kandan beslenen Rothschild hanedanlığı, başta Vietnam Savaşı olmak üzere, Amerika’nın yapacağı tüm savaşlara karşı olduğu için Başkan John Kenndy’e suikast düzenledi.
 
Rothschild tarafından finanse edildiği iddia edilen savaşlar şu şekildedir;

    1.Napolyon ile İngiltere arasındaki Waterloo Savaşı'nda iki taraf da yüksek faizle finanse edildi.   

Napolyon’un İngiltere ile yaptığı Waterloo Savaşı'da İngiltere'ye mal kaçıran ve birlikleri finanse eden Mayer Rothschild bir yandan da her iki ülkenin hükümetine yüksek faizle borç verdi.
 
Savaşı Napolyon'nun kaybettiğini geniş istihbarat ağları sayesinde herkesten önce öğrenen Rothschild'ler hemen Londra'daki Nathan Mayer Rothschild vasıtası ile ellerindeki bütün hisseleri satmaya başladı.
 
Bu savaşı Napolyon'un kazandığı izlenimini yarattı. Böylece herkes elindeki hisseleri satmaya başladı. 
 
Nathan Mayer Rothschild bir yandan da gizlice satılan bu hisseleri toplamaya başladı. 
 
Birkaç gün içerisinde Napolyon’un savaşı kaybettiği haberi Londra Borsa'sına bomba gibi düşerken, Rothschild'ler çoktan düşük fiyattan topladıkları hisseleri sayesinde çok büyük servet elde etmişlerdi bile.
 
Bu arada İngiltere'nin İspanya ile olan savaşında İngiliz ordularını finanse eden aileden, Nathan Mayer Rothschild "İngiliz Hazinesinin Temsilcisi" unvanını da kazandı, aile savaş sonrasında İngiliz hükümetinin borç vermeye devam etti.

   2.Kırım Savaşı için Osmanlı'ya 600.000 sterlin verildi. (Aynı zamanda Osmanlı'ya dış borç veren ilk aile)  
   3.Adolf Hitler'in güçlenmesi ve silahlanmasına yardım edildi.
   4.1918 Bolşevik İhtilali sonrasında Çar'ın idamının ardından isyancılarla ilk görüşme yapılarak, Hazar petrolleri için anlaşma yapıldı.
   5.Rus-Japon Savaşı için zemin hazırlandı, o dönem bir gazeteci şöyle yazıyordu, 'Rusya savaşmak istemiyor, Japonya da savaşmak istemiyor. Öyleyse neden bu savaş gerçekleşiyor?'  

Ailenin günümüzde en ünlü şirketleri HSBC Bank, Royal Bank of Scotland, Banco Santander, De Beers, Rio Tinto, ING Group ve Aviva'dır.
 
Almanya’da sanayi devrimi sonrası Siemens, Bosch, AEG, Krupps gibi birçok şirketin kuruluşunu finanse etmiştir.
 
Aile ayrıca 2000 yılında Fransız devletine sattıkları BNP Baripas şirketi ile Somanh Bankası'nın da (kapanana kadar) kurucusu ve sahibidir.
 
Son yıllarda şarap pazarına da giren aile Fransa, Şili, Amerika ve Güney Afrika'da üretim yapmakta, Fransız şarap piyasasının yüzde 50'sini elinde bulundurmaktadır.
 
Ailenin serveti yaklaşık 2009 verilerine göre 4-5 trilyon dolardır. Kontrol ettiği para ise 15 trilyon dolar civarındadır.
 
Rothschild ailesinin Türkiye üzerindeki oyunları da gün yüzüne çıkmış durumdadır. Adnan Menderes’in idam edilmesinde ve 1980 darbesinde etkili oldukları, Turgut Özal’ın politikalarını etkiledikleri ve en önemlisi Kürt Devleti kurmak için Barzani’yi destekledikleri, hatta bölgede petrol şirketleri alarak Türkiye’nin önünü kestikleri bilinmektedir.
 
Bu kadar güçlü ve kontrol edilemez bir ailenin dünyayı yönetme konusunda siyasilerden daha etkin olduğu ortadadır.
 
Onlara göre dünya bir satranç tahtası, bazıları fil bazıları vezir.
 

Rothschild Hanedanının neler yaptığını, buna bağlı olarak daha neler yapabileceğini detaylı olarak inceleyeceğiz.
 

Sonraki Yazı: Dünyayı Yöneten İkinci Aile : Rockefeller Ailesi

 
 
Esra TAVUKÇU 

 
- • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • -


MUHALEFETİN YENİ PLANI 'SIFIR BARAJ İTTİFAKI' NEDİR? (tıklayınız)ZEKİ KILIÇASLAN: "... CHP TÜRKİYE PARTİSİ OLAMAZ" (tıklayınız)ERKEN SEÇİM KARARI SONRASI PARTİLERE YAPILAN HAZİNE YARDIMI NE KADAR OLDU?

HANGİ PARTİ, NE KADAR HAZİNE YARDIMI ALACAK? (tıklayınız)İŞTE KARADENİZLİ 'KARDASHİAN' (tıklayınız)KAYILAR, DODURGALAR YA DA KINIKLAR... 

HANGİ TÜRK BOYUNA MENSUPSUNUZ? (tıklayınız)
GÜNEŞ MOTEL OLAYI NEDİR? (tıklayınız)


HANGİ ÜLKENİN NE KADAR BORCU VAR?

TÜRKİYE'NİN BORCU NE KADAR? (İNFOGRAFİK) (tıklayınız) 

Etiketler; #Rothschild

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
TURGAY ŞIK - 2 yıl önce
Petrol konusu eksik kalmış. Dünya petrollerinin çok büyük bir kısmını kontrol etmektedirler. Asıl parayı petrol ile sağlamışlardır. 1960 ile 70 arası dünyadaki nakit paranın 4 katı olan bir paraya sahiptiler. Şimdilerde sömürü düzeni azaldığından para kaybı yaşamaktadırlar. Bu yüzden kurdurdukları terör örgütleri ile 3. dünya savaşını başlatmışlar asimetrik savaş olarak. Trumpla artık simetrik hale gelmiştir...